Ilmamittauksia

Yhteystiedot:

Eija Iivari, laboratorioanalyytikko, (VOC-mittaukset)

Mika Korpi, laboratorioinsinööri (Home-testit)

 

Sisäänhengitysilmassa on, hapen, typen ja hiilidioksidin lisäksi, suuri osa muita kaasuja ja hiukkasia. Nämä sisäilman komponentit voivat antaa osviittaa vaurioista rakennusten rakenteissa, lähinnä kosteus- ja homevaurioista. Kolme suurinta tutkittua sisäilmassa esiintyvää ryhmää ovat VOC-kaasut, homeitiöt ja hiukkaset.

VOC- mittauksetVOC

VOC on lyhenne sanoista Volatile Organic Compounds. VOC:it ovat orgaanisia kaasuja (ne sisältävät hiiliatomeja), joiden kiehumispiste on 50⁰C – 250⁰C.

Näytteenotto tehdään etukäteen säädetyllä ja kalibroidulla pumpulla sekä adsorbenttiputkella (katso kuva 1). Näytteenoton volyymi ja kesto voivat vaihdella, mutta volyymi voi olla 5–20 litraa ja kesto yleensä 30 minuutista tuntiin. Käyttämällä erilaisia adsorbentteja ja niiden yhdistelmiä voidaan hyödyntää erilaisten yhdisteiden laadullisia ja määrällisiä ominaisuuksia.

Tavallisesti käytetty adsorbentti on Tenax TA. Se adsorboi laajaa kirjoa yhdisteitä, jotka tutkimusten mukaan aiheuttavat ongelmia sisäilmassa.

VOC-näytteenoton raportti sisältää listan näytteenotossa tunnistetuista yhdisteistä, sekä tietoa niiden voimakkuudesta. Listan huomautuksissa on kuvailtu tavallisten yhdisteiden lähteitä. 

VOC-mittaus voi ainoastaan antaa osoituksen rakennuksen vaurioista, se ei anna tietoa käyttäjien terveydentilasta. 

 

HOME-testi

Ilmasta voidaan myös ottaa näyte homeiden, bakteerien ja hiivasienien itiöistä. Silloin käytetään tavallisesti Andersen-keräintä.

 mögelprov