Sähköverkkojen simulointi

Technobothnia on tarjonnut sähköverkkojen simulointipalveluita jo vuodesta 2000 lähtien. Olemme erikoistuneet sähköjärjestelmien transienttien simulointiin. Tavoitteena on laskea sähköverkon jännitteet ja virrat erilaisissa vika- ja kytkentätilanteissa. Meillä on kokemusta sekä julkisten sähkönjakeluverkkojen että teollisuuden jakelujärjestelmien mallinnuksesta ja simuloinnista.

Malleissa kuvataan yksityiskohtaisesti kaikki järjestelmän keskeiset komponentit, mm. generaattorit, moottorit, suuntaajat ja suodatinkomponentit. Simulointitulosten perusteella voidaan selvittää toimiiko järjestelmä odotetulla tavalla tai jäljittää syy virheelliseen toimintaan.

Sähköverkkojen simulointipalvelu

graf

Yhteyshenkilöt:

Kimmo Kauhaniemi, professori Vaasan yliopisto, Sähkötekniikka. 

etunimi.sukunimi@uva.fi, puh. 029 449 8287 

Olavi Mäkinen, yliopettaja Vaasan ammattikorkeakoulu, Sähkötekniikka. 

olavi.makinen@vamk.fi, puh. 040 584 8830, 0207 663 626