Sähköiset mittaus- ja tuotekehityspalvelut

Yhteyshenkilöt: Markku Suistala, laboratorioinsinööri 

Lämpenemistestit

Sähköverkon laitteiden lämpenemiskokeet vaihto- ja tasavirralla.

 

Lämpömittaukset

Mittauslaitteet soveltuvat erilaisiin lämpötilamittauksiin ja lämpenemistesteihin. Tyypillisimpiä tutkimuskohteita ovat keskukset, kojeistot ja kiskojärjestelmät.

 

Sähkömoottorin testipenkki

Testipenkki mahdollistaa sähkömoottorin kuormittamisen halutunlaisella ohjelmalla määriteltävällä vastamomentilla.

 

Suurjännitemittaukset

Suurjännitelaboratoriossa voidaan suorittaa sähköverkon laitteiden jännitekoestukset verkkotaajuisella vaihtojännitteellä ja syöksyjännitteellä.