Sähköasemastandardi, IEC 61850 - koulutus, DEMVE

demvelab

IEC 61850 -koulutuspalvelujen kehittäminen monitoimittajaympäristössä (Development of the Education Services of IEC 61850 in Multi Vendor Environment, DEMVE) oli kaksivuotinen hankekokonaisuus, jonka rahoitukseen osallistuvat niin EU, kunnat kuin yrityksetkin osatoteuttajien ohella.

Hankkeessa rakennettiinn tutkimuskeskus Technobothniaan sähkönjakelun automaation ja hajautetun voimantuotannon digitaalisen tiedonsiirron koulutus- ja tutkimusympäristö. Se on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen ja tarjoaa hyvät edellytykset eri valmistajien sähkönjakelun automaatiolaitteiden yhteiskäytön koulutukseen ja tutkimukseen sekä opiskelijoille että teollisuuden tai laitteiden asennuksen ja käytön parissa työskenteleville niin Suomessa kuin muualla maailmassa.

Demve oli jaettu kahteen osaan ja toisessa osassa oli kyseessä itse koulutuspaketit. Koulutuspaketit määritellään ja toteutetaan huomioiden erilaiset kohderyhmät ja heidän koulutustarpeensa. Tuotettavat koulutuspaketit voidaan jakaa neljään pääryhmään: yleinen IEC 61850 -koulutus, IEC 61850 -tiedonsiirtoratkaisut, sähköaseman sisäinen kommunikaatio sekä sähköaseman ja valvomoautomaation välinen kommunikaatio. Osahankkeessa testataan tuotetut koulutuspaketit ns. pilottikoulutuksen avulla.

 

Koulutusvastaavat:

Reino Virrankoski, Vaasan yliopisto, reino.virrankoski@uva.fi, puh 029 449 8328

Jari Koski, Vaasan ammattikorkeakoulu, jari.koski@vamk.fi, puh 0207 663 488

Ronnie Sundsten, Yrkeshögskolan Novia, ronnie.sundsten@novia.fi, puh 044 780 5551, 06 328 5551