Vaasan teknisen koulutuksen historia

1849: Tekniikan alan opetus Vaasassa alkoi keisarillisella käskyllä oppilaitoksessa nimeltä Tekniska Realskolan i Vasa. Realskolanin opiskelijamäärä oli noin 50 per vuosi. Vasa industriskola aloitti toimintansa 1887.

1928: Vasa industriskola sai suomenkielisen osaston ja oli sen jälkeen kaksikielinen kunnes se jaettiin kielen perusteella 1967

1938: Vasa industriskola muutti keskusta Palosaareen, Wolffintie 33

1941-1961: Tekniska skolan i Vasa – Vaasan teknillinen koulu

1961-1967: Vasa tekniska läroanstalt – Vaasan teknillinen oppilaitos

1967: Vasa tekniska läroanstalt jatkoi ruotsinkielistä koulutusta ja Vaasan teknillinen oppilaitos jatkoi suomenkielistä toimintaa Wolffintiellä 30. Sähkötekniikan koulutus kehitettiin 1950-luvulla ja sitä jatkettiin 1990-luvalla vielä lisää.

1990: Ensimmäiset diplomi-insinööriopiskelijat aloittavat Vaasan korkeakoulussa yhteistyössä Teknillisen Korkeakoulun kanssa.

1991: Vaasan teknillinen oppilaitos aloitti ensimmäisenä Suomessa englanninkielisen koulutusohjelman Bachelor in Architecture & Engineering,

VY2

 

1991: Vaasan Korkeakoulu muuttuu Vaasan yliopistoksi 

 

1991-1996: Vasa tekniska temporära yrkeshögskola aloitti toimintansa ja vaihtoi nimensä 1996 Svenska yrkeshögskolaniksi. 

Wolffintie30

 

1996-1999Vaasan ammattikorkeakoulu aloitti toimintansa väliaikaisena ammattikorkeakouluna 1.8.1996 ja vuodesta 1999 teknillisen koulutus korkeakoulutasolla on vakinaistettu.   

Wolffintie33

 

1996-2008: Svenska yrkeshögskolan toimii vuoteen 2008 kun se yhdistetään Yrkeshögskolan Sydvästin kanssa ja näin syntyy Yrkeshögskolan Novia. 

 

2001: Tiedekirjasto Tritonia valmistuu ja palvelee tänään Vaasan yliopiston, Vaasan ammattikorkeakoulun, Yrkeshögskolan Novian, Åbo Akademin Vaasan ja Pietarsaaren yksiköiden, Svenska handelshögskolanin Vaasan yksikön, sekä Centria ammattikorkeakoulun Pietarsaaren yksikön tutkimusta, koulutusta ja opiskelua

2011: Åbo Akademi aloitti yhteistyönsä yrkeshögskolan Novia kanssa diplomi-insinöörikoulutus energiatekniikassa Vaasassa