Technobothnian neuvottelukunnat

Opetus- ja tutkimuslaboratorio Techobothniassa toimii tällä hetkellä kolme neuvottelukuntaa joiden avulla laajennetaan yhteistyö pk-sektorin ja tekniikan t&k-palvelujen välillä.

Neuvottelukunnan tarkoitus on saada uusia virikkeitä koulutukseen. Kampuksella toimivat tekniikan yksiköt (Yliopisto, VAMK, Novia) suuntavat ja kehittävät toimintaa yhteistyöllä teollisuuden kanssa. Tavoitteena on saada uusia hankeavauksia, kehittää koulutusta ja vuorovaikutusta.  Kokouksien vaikuttavuutta tehostaa teemakohtaisilla käsittelyllä, lisäksi kokousten välissä voi olla tarpeen mukaan osapuolten välisiä tapaamisia. Ryhmät kokontuuvat 2-3 kertaa vuodessa.

Energy Chain –

Suunnattu energia-, sähkö-, automaatio- ja tietoliikennealan yrityksille.

Puheenjohtaja Erkki Antila, Teknillisen tiedekunnan dekaani, Vaasan Yliopisto

 

Energy Technology and Manufacturing  (ent. Energy Production) –

Suunnattu kone- ja automaatiotekniikkalan yrityksille.

Puheenjohtaja Jorma Tuominen, Tekniikan yksikönjohtaja, Vaasan ammattikorkeakoulu.

 

Energy- efficient Construction and Environment (Energiatehokkaan rakentamisen neuvottelukunta/ Utskottet för energieffektivt byggande) –

Suunnattu rakennus- ja infrarakennusalan yrityksille. Yhteistyössä Vasekin, Mauritz Knuts, kanssa.

Puheenjohtaja Tony Pellfolk, Campus Vasa, yksikönjohtaja, Yrkeshögskolan Novia.

 

Ole yhteydessä suoraan neuvottelukuntien puheenjohtajiin jos olet kiinnostunut neuvottelukuntiin osallistumisesta!

 

Neuvottelukuntien yritykset