Opiskelu

students at computer

students on TB roof

 

 

 

 

 

Technobothniassa opiskelee insinöörejä ja diplomi-insinöörejä kolmesta eri oppilaitoksesta Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK, Yrkeshögskolan Novia ja Vaasan yliopisto. 

Opinnot suoritetaan kolmella kielellä, suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, ainutlaatuisessa ympäristössä, jossa historia yhdistyy huippumoderniin tekniikkaan.

 

VAMK

Vaasan ammattikorkeakoulu, VAMK, kouluttaa työelämän vaativiin tarpeisiin insinöörejä, tradenomeja, sairaanhoitajia, sosionomeja ja terveydenhoitajia suomen ja englannin kielellä.

Vahvuuksiamme ovat energiateknologian ja kansainvälisen liiketoiminnan osaaminen kiinteässä yhteistyössä alueen työelämään. Opiskelijoita on 3300, joista aikuisopiskelijoita on 600. Henkilöstöä on noin 210. 

 

 

VY logo fi eng RGB

Vaasan yliopisto kouluttaa vastuullisia johtajia ja asiantuntijoita kansainvälisiin tehtäviin.

Yliopiston alat ovat hallintotieteet, kauppatieteet, kielet ja viestintä sekä tekniikka. Vaasan yliopiston strategisia painoaloja ovat rahoitus, johtaminen, energia ja monikielisyys. Painoalat ovat monitieteisiä opetuksen ja tutkimuksen teemoja, jotka olemme valinneet ja joihin keskitymme erityisesti.

Tutkimuksessa olemme kiinni ajassa ja tuotamme tieteellisesti korkeatasoista uutta tietoa aiheista, joista on hyötyä yhteiskunnalle ja liike-elämälle. Vastaamme nykypäivän vaatimuksiin myös antamalla kaikille opiskelijoillemme valmiudet kansainvälisiin tehtäviin ja liiketoimintaosaamiseen. Yliopistomme vahvuutena on yhteisöllisyys, joka edesauttaa monialaista opiskelua ja valmistaa vastuullisiin tehtäviin työelämässä.

 

Novia

Yrkeshögskolan Novia ottaa Vaasan seudulla vastuuta seudun työvoima- ja kehitystarpeista, sekä kansallista vastuuta korkeammasta koulutuksesta ruotsiksi. Reilut puolet koulutuksistamme ovat sellaisia, joita ainoastaan me tarjoamme ruotsiksi Suomessa.

Novia on monialainen ammattikorkeakoulu, merkittävä ruotsinkielisessä Suomessa, ja koululla on toimintaa Vaasassa, Pietarsaaressa, Raaseporissa ja Turussa. Tarjoamme korkealaatuista työelämään sidottua korkeakoulukoulutusta ja jatkokoulutusta 4000 tutkinto-opiskelijallemme. Henkilöstö koostuu n. 300 henkilöstä. Valmistuneet opiskelijamme ovat haluttuja työmarkkinoilla. Ota askel kohti tulevaisuutta.