Välkommen till Technobothnia

Novia logoVAMK logo vaeri posit cmyk SVY logo


Undervisnings- och forskningscentret Technobothnia befäster Vasaregionens status som ett betydande centrum för teknisk know-how. Technobothnia är gemensamt för Yrkeshögskolan Novia, Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK och Vasa universitet. De tre högskolorna är belägna alldeles intill Technobothnia och det unika samarbetet mellan högskolorna garanterar en välutrustad och mångsidig laboratoriehelhet. Centret skapar en god grund för nya, innovativa samarbetsformer med fördelar även för näringslivet.

P7120215small

sommaringangNovia TB4

 

 

Technobothnias verksamhetsprinciper är:

  • att skapa förutsättningar för en avancerad undervisning- och forskningsverksamhet inom det tekniska området
  • att fungera som en länk mellan högskolor, företag och andra forsknings- och teknologicentra
  • att erbjuda företag och samfund forsknings-, produktutvecklings-, mätnings- och provningstjänster samt skolning