Välkommen till Technobothnia

Novia logoVAMK logo vaeri posit cmyk SVY logo

 

Vi söker en koordinator

Fr.o.m. den 20.11.2017 eller enligt överenskommelse.

Undervisnings- och forskningslaboratoriet Technobothnia befäster Vasaregionens status som ett betydande centrum för teknisk know-how. I laboratoriet samverkar Vasa universitet, Vasa yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia.

Technobothnias verksamhetsprinciper är att skapa förutsättningar för en avancerad forsknings- och undervisningsverksamhet inom den tekniska sektorn, att fungera som en länk mellan läroinrättningar, företag och andra forsknings- och teknologicentra samt att erbjuda företag och samfund forsknings, produktutvecklings, mätnings- och provningstjänster samt skolning

I arbetsuppgifterna ingår:

 • att utveckla av verksamheten inom Technobothnia samarbetet
 • ekonomiadministration (att uppgöra budget, budgetuppföljning samt klargöra investeringsbehovet vid laboratorierna i samråd med laboratorieansvariga och ledningsgrupp)
 • att sammankalla arbetsgrupper och fungera som sekreterare
 • att handha marknadsföringen av Technobothnia samt planera och producera marknadsföringsmaterial
 • att planera och uppdatera uppgifter på Technobothnias webbsida
 • att fungera som Technobothnias kontaktperson utåt
 • att delta i forsknings- och utvecklingsprojekt

Vi söker dig som har:

 • högskoleexamen inom teknik eller ekonomi
 • utmärkta kunskaper i båda inhemska språken och engelska
 • förmåga att samarbeta men även jobba självständigt
 • relevant arbetserfarenhet inom uppgiftsområdena

Lön enligt kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen. Till befattningen hör en prövotid på fyra månader.

Placeringsort: Vasa

För närmare information om befattningen kontakta enhetschef Tony Pellfolk, mobil 044 780 5200. Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast 8.11.2017 kl. 15.30. Sänd den till Yrkeshögskolan Novia, Tony Pellfolk, Wolffskavägen 31, 65200 Vasa. Märk kuvertet ”Technobothnia koordinator”.


Undervisnings- och forskningscentret Technobothnia befäster Vasaregionens status som ett betydande centrum för teknisk know-how. Technobothnia är gemensamt för Yrkeshögskolan Novia, Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK och Vasa universitet. De tre högskolorna är belägna alldeles intill Technobothnia och det unika samarbetet mellan högskolorna garanterar en välutrustad och mångsidig laboratoriehelhet. Centret skapar en god grund för nya, innovativa samarbetsformer med fördelar även för näringslivet.

P7120215small

sommaringangNovia TB4

 

 

Technobothnias verksamhetsprinciper är:

 • att skapa förutsättningar för en avancerad undervisning- och forskningsverksamhet inom det tekniska området
 • att fungera som en länk mellan högskolor, företag och andra forsknings- och teknologicentra
 • att erbjuda företag och samfund forsknings-, produktutvecklings-, mätnings- och provningstjänster samt skolning